Kinesiologi


– udtrykket er græsk og betyder ”læren om bevægelse” – er en terapiform, der er i rivende udvikling i Danmark.

Siden starten af halvfjerdserne, hvor metoden kom til Danmark, er der sket meget inden for kinesiologien. Hvor der før kun var enkelte personer, der brugte tid og kræfter på at udbrede den nye viden, er arbejdet i dag blevet mere organiseret i skoler og foreninger på nationalt og internationalt plan. Der bliver konstant forsket i nye muligheder for kinesiologiens anvendelse, og systemerne er efterhånden talrige, idet KINESIOLOGIEN fungerer som et redskab til at finde kroppens ubalancer og genoprette dem – svarende til en håndværkers værktøjskasse.
Trods det særprægede navn og de mange specielle udtryk, er der ikke noget mystisk i KINESIOLOGIEN. 
Det er en enkelt måde at teste en persons energitilstand på, og alle med to kærlige hænder kan lære det.

KINESIOLOGIEN SOM REDSKAB
Kort sagt, man tester kroppens energisystem ved hjælp af dens egne muskler ved at teste en muskels styrke i en ”låst” tilstand. Hvis musklen holder sig stabil ved en let belastning, flyder energien frit, og hvis musklen giver efter, vil der være en ubalance i systemet.
Forklaringen bygger dels på det kinesiske akupunktursystems love og moderne forskning: mennesket har energien til fælles med kosmos. Denne energi spalter sig i to modsatrettede kræfter, kaldet yin og yan. Chi er den energi, der opretholder balancen mellem disse to kræfter. 
Ifølge kinesernes erfaringer fordeler energien sig i kroppen gennem 14 sammenhængende meridianer (energikredsløb), og til hver af disse kredsløb hører der et organ. Ved forskellig forskning i tresserne fandt den amerikanske kiropraktor George Goodheart forbindelsen mellem meridianer og bestemte muskler. Han fandt, at løber energien ikke frit i meridianerne, viser det sig som blokeringer i de tilhørende muskler og man får en muskeltest, der ikke kan holde. Man kan sammenligne med, at hvis der er brud på en ledning, så lyser lampen ikke.

Efter at have fundet ubalancerne, kan man korrigere dem ved hjælp af forskellige metoder. Trykpunktsmassage, fysiske øvelser, kosttilskud, urter, meridianmassage,, musik, blomstermedicin, homøopati, følelseskorrektioner m.m.

Efter en afbalancering gentestes kroppen for at forankre oplysningen om, at energien igen løber frit, hvad der jo vil give en muskeltest, der holder. 

KINESIOLOGIENS MANGE MULIGHEDER                                        
Kinesiologien er én af de bedste muligheder til at finde ud af, hvordan kroppen reagerer på påvirkninger.

Det har medført, at der er udviklet mange grene på ”kinesiologitræet”. Kinesiologer vil kæde disse ting sammen og skabe deres personlige metode til behandling og undervisning af kroppen i klinikken.

Følgende er en oversigt over de mest almindelige områder:

Kropsafbalancering
er grundlaget i KINESIOLOGI, da den indeholder de grundlæggende muskeltests og flere forskellige korrektionsteknikker. 
Herved opnås en fuldstændig holistisk afbalancering. Det er den metode, alle bør have kendskab til, så vi harmulighed for at forebygge sygdom og andre ubalancer.
Avanceret kinesiologi er en videreudvikling specielt på det elektromagnetiske og strukturelle plan. Her er også udviklet en fremragende fingertest-model, der som en computer sikrer os, at vi får alle de tilgængelige oplysninger ud af kroppen.

Biokinesiologi
er udviklet af John Barton, USA og er en meget detaljeret kortlægning af kroppens reflekspunkter og tilknyttede organer, væv og følelser. Ved hjælp af specifikt udviklede testmetoder kan man finde selv den mest dybtliggende ubalance og få den frigjort. For at dække alle de oplysninger, som kroppen giver, har John Barton udviklet nogle Kreative Helbredsprogrammer, der kombinerer denne viden
med følelsesbearbejdning, akupunktur /akupressur, kosttilskud og fysiske øvelser.


Integrationskinesiologi, indlæringskinesiologi, pædagogisk kinesiologi, One-Brain systemet (kært barn har mange navne)
er indlæring ved bevægelse. Det er en metode til at uddanne krop og hjerne i et samarbejde. Det gælder om for det kreative menneske
at kunne koordinere krop og sind, men på grund af forskellige påvirkninger vil vi ofte ”slukke” for dele af hjernen med forvirring og stress til følge. Paul Dennison, Gordon Stokes m.fl. I USA har udviklet testmetoder, der gennem målsætninger og handlinger underviser kroppen i, hvad der svækker, og de har også fundet frem til, hvordan man med enkelte og lette bevægelser igen kan styrke krop/sind integrationen, så kroppen vil være i balance i nye situationer. Metoden er god til indlærings-problemer, ordblindhed, tumler/fumler-problemer, koncentrationsbesvær m.v. Det ydre/indre syn vil også kunne bedres gennem specielle synsteknikker.
Stressfrigørelse, som der arbejdes med allerede på kropsafbalancering, er blevet specielt udviklet af Wayne Topping, USA. 
Ved brug af dybtgående spørgeteknikker og muskeltests findes de følelser og oplevelser, der kan ligge til grund for psykiske problemer og sygdom. Ofte skal stressende oplevelser fra den tidligste barndom klarlægges og ved hjælp af nye psykiske mønstre kan man ophæve det gamle negative program og dermed frigøre de bundne energier i kroppen. Disse teknikker er blevet videreudviklet i Danmark.

KINESIOLOGI fremmer den personlige udvikling, og man vil konstant støde på nye navne og metoder, da der hele tiden fremkommer nye aspekter, hvor KINESIOLOGIEN kan bruges.
Vil man gerne arbejde videre med sig selv, kan transformationskinesiologi være en god ting. Den arbejder ud fra åndsvidenskabelige tankegange og afbalancerer energierne på det mentale/følelsesmæssige og spirituelle plan.

Du vil kunne høre andre navne i Danmark, men de vil i hovedsagen være dækket af ovenstående omtale af de forskellige grene.

KINESIOLOGISK FILOSOFI
KINESIOLOGIEN betragter mennesket ud fra en holistisk synsvinkel. Muskeltest er kommunikation med kroppen, som vi i mange tilfælde har glemt at lytte til, og som derfor reagerer ved f.eks. smerte. Gennem muskeltest kan man "undervise" kroppen, og genoprette det positive, som  vil afspejle sig i kroppens energisystem.

Det negative kan være for lidt bevægelse, at man har spist noget, som kroppen ikke kan tåle eller en følelsesmæssig konflikt. 
Det positive er motion, frisk luft, god kost og kærlig tankegang.
Kinesiologien, er i denne forbindelse en rådgiver og vejviser, der gennem testene kan påvise, om ens livssyn er godt eller dårligt for kroppen.

Den bevidsthed man her får, er utrolig værdifuld, da man nu selv kan tage ansvaret for sine handlinger, psykisk og fysisk og dermed
sætte de selvhelbredende kræfter i gang i sig selv.

BEHANDLING
En kinesiologisk behandling tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og er derfor altid forskellig fra andre kinesiologers tests, også selvom symptomerne er de samme.

De fleste behandlere bruger 1-2 timer pr. behandling og et sted mellem 3 og 8 behandlinger. Er problemet større, kan behandlingen strække sig over ca. 6 måneder.

En del mennesker bruger også kinesiologien til personlig udvikling og psykoterapeutisk frigørelse, og i den forbindelse kan der ikke sættes tidsgrænser på.

Ved behandling af børn under 5-6 år, er det som regel kun nødvendigt at behandle forældrene. 

Ubalancer viser sig ofte ved fysiske smerter og problemstillinger som f.eks.:

Allergier
Hudproblemer
Hormonelle problemer
Hovedpine og migræne
Alle former for betændelse
Dårligt immunsystem
Mave- og fordøjelsesproblemer
Rygproblemer
Svamp, f.eks. candida Albicans
For lavt blodsukker
For højt blodtryk

Eller ved psykiske, som f.eks:

Depression
Angst
Søvnløshed
Samlivsproblemer
Pubertetsproblemer
Selvmords tanker
Og alle andre psykiske problemer

KINESIOLOGI øveaften

Onsdag. d. 27. marts 2019

oplæg: miasmer og nye strategier.