Undervisningslokale
Badeværelse
Opholdsrum,
Badeværelse
Klinik
Venteværelse/opholdsrum